Miljöpolicy

Vårt företag ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom miljöområdet. Detta ska ske genom att erbjuda och utveckla produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, både internt och externt.

FÖR ATT UPPNÅ DETTA SKA FOKUSERING SKE PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN:

  • Företaget skall öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos de anställda.
  • Företaget skall arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra mål och strategier.
  • Företaget skall hushålla med energi, råvaror och minimera spill.
  • Företaget skall arbeta med förebyggande åtgärder mot föroreningar.
  • Företaget skall följa gällande miljölagstiftning och andra krav.
  • Företaget skall upprätthålla en dialog med leverantörer, kunder, myndigheter och allmänhet rörande företagets miljöfrågor.

 

Vi är certifierade enligt ISO 14001
Klicka för certifikat