Kvalitet

AB Kuggteknik ska för varje order uppfylla kundens förväntningar, överenskomna krav samt bransch- och myndighetskrav på våra produkter och tillhörande tjänster vad gäller produktegenskaper och funktion.

Vårt mål är att kunderna ska uppfatta AB Kuggteknik som den bästa leverantören för sina produkter. Genom att gemensamt arbeta med ständiga förbättringar ska vi uppnå ett ökat förtroende hos nuvarande och nya kunder. Därigenom utvecklar vi också verksamheten mot ökad konkurrensförmåga och klarar av att möta nya krav och behov inom kuggteknikens område.

ISO 9001_14001 Sv.png

Vi är certifierade enligt ISO 9001
Klicka för certifikat...