Ökad takt

1 mars 2021

Efter ett år med påverkan av Covid-19 hos många av vår kunder kan vi nu åter se stigande volymer.

Ökad takt

Efter ett år med påverkan av Covid-19 hos många av vår kunder kan vi nu åter se stigande volymer. Vi kör sedan några månader på full fart, men har fortsatt en stor kapacitet tillgänglig för kuggbearbetning i högeffektiva kuggmaskiner. Detta tack vare dom stora investeringar i CNC-styrda kuggfräsar, effektiviseringar och uppdateringar av flöden som skett i fabriken under dom senaste åren.

På Kuggteknik har vi under denna tid vidtagit nödvändiga och förebyggande åtgärder för att så långt som möjligt minska smittspridningen. Vi är fortsatt mycket restriktiva med besök och hur vi tar emot dessa men vi är självklart alltid tillgängliga via telefon eller digitala kanaler.