Ständig utveckling

31 januari 2021

Kuggteknik införlivades under 2019 i XANO och dess affärsenhet Precision Technology.

Ständig utveckling

Kuggteknik införlivades under 2019 i XANO och dess affärsenhet Precision Technology. Resan började med att snabbt se över flöden och att effektivisera produktionen inom kuggbearbetnng. Dessa förändringar har lett till en stor kapacitetsökning via 5 st högeffektiva CNC styrda kuggfräsar. Detta som komplement till den i övrigt mycket breda maskinpark som finns tillgänglig för ilka typer av transmissionsartiklar.

  • Med denna optimering av verksamheten står vi nu väl förberedda för nya uppdrag säger företagets produktionschef Rolf Öhberg.