Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet är för oss på Kuggteknik och vår ägare Xano en naturlig del av arbetsdagen.
Genom det systematiska arbetet med hållbarhet kan vi ligga i framkant och stärka Kuggtekniks varumärke och konkurrenskraft på marknaden. 

Våra fokusfrågor:

  • Klimatpåverkan och avfallshantering
  • Ansvarsfulla inköp och kvalitet
  • Kompetensutveckling
  • Långsiktiga affärsrelationer
  • God affärsetik

Socialt

Vi på Kuggteknik ser våra medarbetare som den största tillgången inom företaget. Med hög kompetens och ett starkt driv har de varit med och byggt upp Kuggteknik. 
Vi identifierar kompetensbehov och arbetare aktivt med kompetensförsörjning och utveckling.
Via aktivt stöd av företagshälsovården kan vi få hjälp med förebyggande insatser för att motverka ohälsa hos våra medarbetare.

Ekonomiskt

Vår verksamhet bedrivs genom att ständigt förbättra våra processer och hålla hög kvalitet.
Detta ger oss ett starkt förtroende hos kunderna och ökar vår konkurrenskraft. 
Med smarta investeringar och riktade projekt arbetar vi mot nya möjligheter som kan stärka vår tillväxt på marknaden.

Miljö

Miljöarbetet är en självklar del för Kuggteknik. Vårt fokus ligger på att kontinuerligt förbättra vår organisation och att minska miljöpåverkan. 
Våra avfallsrutiner är väl utvecklade.  
Vår användning av 100% förnyelsebar energiförsörjning ser vi som en självklarhet.
 


 

Vi är certifierade enligt ISO 14001
Klicka för certifikat

Kvalitet

AB Kuggteknik ska för varje order uppfylla kundens förväntningar, överenskomna krav samt bransch- och myndighetskrav på våra produkter och tillhörande tjänster vad gäller produktegenskaper och funktion.

Vårt mål är att kunderna ska uppfatta AB Kuggteknik som den bästa leverantören för sina produkter. Genom att gemensamt arbeta med ständiga förbättringar ska vi uppnå ett ökat förtroende hos nuvarande och nya kunder. Därigenom utvecklar vi också verksamheten mot ökad konkurrensförmåga och klarar av att möta nya krav och behov inom kuggteknikens område.

Vi är certifierade enligt ISO 9001
Klicka för certifikat...